Новости компании
О заключении сделки
25 мая 2016


На государственном языке

Осы, «Қазақалтын» Тау-кен металлургиялық концерні» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) хабарлайды, 25.03.2016 ж., Institute Project B.V. және Financial Services B.V. компаниялар арасында келісім жасалды - «Қазақалтын» Тау-кен металлургиялық концерні» акционерлік қоғамының 100% акцияларын сатып алу-сату Шарты.На русском языке

Настоящим, АО "Горно-металлургический концерн "Казахалтын" (далее - Общество) сообщает, что 25.03.2016 г., между компаниями Institute Project B.V. и Financial Services B.V. заключена сделка - Договор купли-продажи 100% акций АО «Горно-металлургический Концерн Казахалтын».