Новости компании
Решение совета директоров
25 мая 2016


На государственном языке

Осы, «Қазақалтын» Тау-кен металлургиялық концерні» АҚ (бұдан әрі - Қоғам) хабарлайды, 18.05.2016 ж., Қоғамның директорлар Кеңесі шешім қабылдады:

1. «Қазақалтын» Тау-кен металлургиялық Концерні» АҚ «Техногендік минералдық түзілімдер» филиалын келесі мекен-жайы бойынша құру: Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Ақсу кенті, Фрунзе к-сі, 6 құрылыс.

2. "Қазақалтын ТМО" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құру, орта кәсіпкерлік субъектісі, жарғылық капиталын 212100 (екі жүз он екі мың бір жүз) теңге мөлшерінде қалыптастыру және филиалдың орналасқан жері: 021500, Ақмола облысы, Степногорск қ., №3 шағын аудан, №84/1 үй, 202 пәтер болып белгіленсін.На русском языке

Настоящим, АО " Горно-металлургический концерн "Казахалтын" (далее - Общество) сообщает, что 18.05.2016 г., Совет директоров Общества принял решение:

1. Создать филиал АО «Горно-металлургический Концерн «Казахалтын» «Техногенные минеральные образования» и определить местонахождение филиала по адресу: 021502,Акмолинская область, п.Аксу, ул.Фрунзе,6.

2. Создать Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахалтын ТМО», субъект среднего предпринимательства, сформировать уставной капитал в размере 212100 (Двести двенадцать тысяч сто) тенге и определить местонахождение филиала по адресу: 021500, Акмолинская область, г.Степногорск, микрорайон №3, дом № 84/1, квартира 202.