Новости компании
Решение совета директоров
21 декабря 2016


Настоящим, АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын» (далее – Общество) сообщает, что 07.12.2016 г. Совет директоров (Протокол заседания Совета директоров №39) принял решение:


1. Утвердить состав комитетов Совета директоров Общества:
Исполнительский комитет:


1) Джуманбаев В.В. – Председатель комитета;
2) Карибаев Е.Г. – Заместитель Председателя комитета;
3) Балашов Е.П.;
4) Битимбаев М.Ж.;
5) Абсаликов Ж.М. – Эксперт комитета


Аудиторский комитет в составе:


1) Куандыков Б.Е. – Председатель комитета
2) Ли Ю.В.;
3) Кабжанова А.С.


Комитет по кадрам и вознаграждениям в составе:


1) Джуманбаев В.В. – Председатель комитета
2) Балашов Е.П.


2. В период отсутствия Председателя Исполнительного комитета (Джуманбаев В.В.), функции Председателя комитета возложить на заместителя Председателя Исполнительного комитета (Карибаев Е.Г.)


3. Определить срок полномочия Председателя Исполнительного комитета (Джуманбаев В.В.) до 08 декабря 2017 года.Осы «Қазақалын» Тау-кен металлургиялық концерні АҚ (бұдан әрі – Қоғам) хабарлайды, 07.12.2016 ж. директорлар Кеңесі (директорлар Кеңесі отырысының №39 Хаттамасы) шешім қабылдады:


1. Қоғамның директорлар Кеңесінің комитеттері құрамы бекітілсін:
Атқарушылық комитеті:


1) Джуманбаев В.В. – Комитет төрағасы;
2) Карибаев Е.Г. – Комитет төрағасының орынбасары;
3) Балашов Е.П.;
4) Битимбаев М.Ж.;
5) Абсаликов Ж.М. – Комитетінің сарапшысы


Аудиторлық комитет құрамында:


1) Куандыков Б.Е. – Комитет төрағасы;
2) Ли Ю.В.;
3) Кабжанова А.С.


Кадрлар және сыйакылар бойынша комитет кұрамында:


1) Джуманбаев В.В. – Комитет төрағасы;
2) Балашов Е.П.


2. Аткарушы комитет төрағасы болмаған кезенде (Джуманбаев В.В.), Комитет төрағасының функцияларын Аткарушы комитет Төрағасының орынбасарына жүктелсін (Крибаев Е.Г.).


3. Аткарушы комитетінің Төрағасының өкілеттік мерізмін 2017 жылғы 08 желтоксанға дейін аныктау (Джуманбаев В.В.) дейін.